Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Spildevandsselskabet | Kundeinfo

Oversigt over kunder

Følgende 59 ejendomme i Næstved Kommune er pr. 1. april 2016 kunder i Spildevandsselskabet:

 • Kirkebakken 57, 61, 82, 86, 87, 91, 94, 95, 99 og 101.
 • Klintebyvænge 1, 3 og 4.
 • Menstrupvej 22.
 • Strandbakken 1, 5, 37, 39, 41, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 59, 60, 64, 72, 78, 82, 84, 90, 94, 102, 106, 114, 115, 119, 134, 136, 138, 139 og 142.
 • Teglværksvej 8, 12, 16, 18, 21, 23, 24, 29, 71, 77, 83, 87, 89, 93 og 95.

Takstblad

De løbende driftsudgifter for kunden består af driftsbidraget til Spildevandsselskabet og eventuelt et el-bidrag, samt afgiften for tømningen af bundfældningstanken, der opkræves af NK Forsyning. Driftsbidraget opkræves halvårligt med betaling i april og oktober.

Hos de fleste kunder er pumpebrønden på ejendommen tilsluttet ejendommens el-installation og eludgiften til pumpen bliver dermed en del af ejendommens elregning. Vores foreløbige erfaringer tyder på, at den udgør ca. 125 kr. pr. år for en almindelig husstand med 3-4 beboere, men det er afhængig af mængden af spildevand. Kunder hvis ejendom ikke har egen pumpebrønd, men i stedet en fællesbrønd får refunderet elforbruget til denne, dog fraregnet en standardpris, el-bidraget, for pumpningen af ejendommens eget spildevand. Kunder som leder direkte til en fællesbrønd uden for ejendommen betaler også el-bidraget.

Spildevandsselskabets takster 2016

Alle takster nedenfor er inklusiv moms.

Driftsbidrag (årlig) pr. ejendom   kr. 3.125
El-bidrag pr. ejendom med fællesbrønd
eller uden pumpebrønd
kr. 125
Gebyr for betaling efter sidste betalingsdato kr. 62,50
Gebyr for rykkerskrivelse kr. 62,50
Ejerskiftegebyr kr. 125,00
Gebyr for lukning ved manglende betaling   kr. 525,00
Gebyr for genåbning efter lukning
Hertil tillægges udgifter til entreprenør mv.
kr. 525,00
Gebyr for udledning af stoffer der skader pileanlægget
Hertil kommer evt. udgifter til lokalising af kilden til de
skadelige stoffer, evt. laboratoriemålinger, samt udgifter
til spuling og reetablering af pileanlægget
kr. 525,00

NK Forsynings takster

Disse kan ses på forsyningens hjemmeside. En tanktømning koster i 2016 kr. 850,06 inkl. moms. Kunder hos Spildevandsselskabet skal have en bundfældningstank på mindst 2 kubikmeter og denne skal tømmes én gang om året.

 

Krav til spildevandet

Kunden har i kontrakten med Spildevandsselskabet forpligtet sig til at overholde følgende krav til det udledte spildevand:

 1. Maksimal mængde spildevand. Kunden må pr. år højst udlede spildevand op til en maksimumsgrænse. Den fremgår af den enkelte kundes kontrakt med selskabet, men er for hovedparten af kunderne 200 kubikmeter pr. år.
 2. Kun biologisk nedbrydelig spildevand. I praksis er alt almindeligt husholdningsspildevand biologisk nedbrydelig og derfor uproblematisk. Man må ikke udlede maling, terpentin og ingen former for plantegifte. Desuden må ikke udledes klor i større mængde, fx fra svømmebassiner.
 3. Kun spildevand og ikke overfladevand. Kunden har forpligtet sig til at sikre, at der kun udledes spildevand til pumpebrønden og ikke drænvand, grundvand eller overfladevand.

Procedure ved pumpesvigt

Pumpesvigt viser sig enten ved at alarmlampen forbundet til pumpen lyser eller at afløbene i huset ikke kan aflede spildevandet. Hvis du kommer ud for et pumpesvigt så skal du gøre følgende:

 1. Sørge for at der stoppes for udledning af spildevand fra ejendommen.
 2. Undersøge om der er strøm på pumpen, dvs. kontrollere at den stikkontakt, som pumpen er tilkoblet, virker fx ved at tilslutte en lampe. Dette gøres for at kontrollere om der er slået et relæ eller gået en sikring.
 3. Ringe til en af de pumpeansvarlige fra nedenstående liste, som så hurtigt som muligt vil søge en løsning på problemet. Hvis telefonen ikke tages, så læg en besked på telefonsvareren.

Pumpeansvarlige i Spildevandsselskabet:

 • Ole Nørrelund Hansen, Strandbakken 84. Tlf. 5544 3366. Mobil: 2010 9510.
 • Jesper Lund Andersen, Teglværksvej 23. Tlf. 5544 3884. Mobil: 5190 3884.
 • Finn Nielsen, Teglværksvej 87. Tlf. 5577 1781. Mobil: 4118 5870.

Det er de pumpeansvarlige, der vurderer hvad der skal gøres. Hvis de ikke umiddelbart selv kan løse problemet, så vil de sørge for at pumpen skiftes med en fra Spildevandsselskabets reservelager, så der igen kan afledes spildevand fra ejendommen.

Ovenstående procedure gælder for alle, også de ejendomme der har en fællespumpe. Det er vigtigt, at du følger proceduren. Tilkalder du håndværker eller entreprenør på eget initiativ uden aftale med en pumpeansvarlig, så er det som udgangspunkt på egen regning.

Bemærk, at det er Spildevandsselskabets forpligtelse at sørge for at pumpen og pumpebrønden fungerer, mens det er din forpligtelse at sørge for at el-installationen til stikkontakten ved pumpen fungerer.

Hvis du opdager, at en alarmlamper lyser ved en pumpe på en anden ejendom, så kontakt enten ejeren eller en af de pumpeansvarlige hurtigst muligt. Det er i alles interesse at pumpeproblemer straks bliver afhjulpet.


Oversigt over rørføringen

Tabellerne nedenfor viser hvordan rørføringen er til de tilsluttede ejendomme.

Tabellerne læses ved at man finder sin bundfældningstank i venstre side og så vil de rubrikker man skal igennem før man når til pileanlægget i højre side fortælle, hvilke pumpebrønde rørføringen passerer. Som eksempel kan man finde Tank Kirkebakken 94 i tabellen for anlægget i Karrebækstorp. Går man nu til højre i skemaet passerer man rubrikkerne for: Pumpebr. Kirkebakken 94, Fællesbr. Strandb. 1, Fællesbr. Teglv. 87, Fællesbr. overfor Teglv. 77 og Pileanlæg Teglv. 68. I dette tilfælde går rørføringen altså gennem ejendommens pumpebrønd og hele tre fælles pumpebrønde før det ender i pileanlægget.

Anlæg 1: Strandbakken 139

Tank Strandbakken 139 Pumpebr. Strandbakken 139 Pileanlæg Strandbakken 139

Anlæg 2: Klinteby

Tank Klintebyvænge 1 Pumpebr. Klintebyvænge 1 Fællesbrønd Strandbakken 115 Pileanlæg Klinteby
Tank Klintebyvænge 3 Pumpebr. Klintebyvænge 3
Tank Klintebyvænge 4 Pumpebr. Klintebyvænge 4
Tank Strandbakken 114 Pumpebr. Strandbakken 114
Tank Strandbakken 115
Tank Strandbakken 119 Pumpebr. Strandbakken 119
Tank Strandbakken 134 Pumpebr. Strandbakken 134
Tank Strandbakken 136 Pumpebr. Strandbakken 136
Tank Strandbakken 138 Pumpebr. Strandbakken 138
Tank Strandbakken 142 Pumpebr. Strandbakken 142

Anlæg 3: Menstrupvej

Tank Menstrupvej 22 Pumpebr. Menstrupvej 22 Pileanlæg Menstrupvej

Anlæg 4: Det lange læhegnsanlæg

Tank Strandbakken 84 Pumpebr. Strandbakken 84 Pileanlæg Strandbakken 90/106
Tank Strandbakken 90 Pumpebr. Strandbakken 90
Tank Strandbakken 94 Pumpebr. Strandbakken 94
Tank Strandbakken 102 Pumpebr. Strandbakken 102
Tank Strandbakken 106 Pumpebr. Strandbakken 106

Anlæg 5: Farmen

Tank Strandbakken 78 Pumpebr. Strandbakken 78 Pileanlæg Farmen
Tank Strandbakken 82 Pumpebr. Strandbakken 82

Anlæg 6: Æbleplantagen

Tank Strandbakken 60 Pumpebr. Strandbakken 60 Pileanlæg Æbleplantagen
Tank Strandbakken 64 Pumpebr. Strandbakken 64
Tank Strandbakken 72 Pumpebr. Strandbakken 72

Anlæg 7: Friheden

Tank Strandb. 37 Pumpebr. Strandb. 37 Fællesbr. Strandb. 47 Fællesbr. Strandb. 50 Pileanlæg Friheden
Tank Strandb. 39/41 Pumpebr. Strandb. 39/41
Tank Strandb. 47
Tank Strandb. 49
Tank Strandb. 50
Tank Strandb. 51 Pumpebr. Strandb. 51
Tank Strandb. 52 Pumpebr. Strandb. 52
Tank Strandb. 53 Pumpebr. Strandb. 53
Tank Strandb. 59 Pumpebr. Strandb. 59

Anlæg 8: Karrebækstorp

Tank Kirkeb. 82 Pumpebr. Kirkeb. 82 Fællesbr. Kirkeb. 86 Fællesbr. Teglv. 87 Fællesbr. overfor Teglv. 77 Pileanlæg Teglv. 68
Tank Kirkebakken 86
Tank Kirkeb. 87 Pumpebr. Kirkeb. 87
Tank Kirkeb. 91 Pumpebr. Kirkeb. 91
Tank Kirkeb. 94 Pumpebr. Kirkeb. 94 Fællesbr. Strandb. 1
Tank Kirkeb. 95 Pumpebr. Kirkeb. 95
Tank Kirkeb. 99 Pumpebr. Kirkeb. 99
Tank Kirkeb. 101 Pumpebr. Kirkeb. 101
Tank Strandb. 1
Tank Strandb. 5 Pumpebr. Strandb. 5
Tank Tegl. 87
Tank Tegl. 89 Pumpebr. Teglv. 89
Tank Tegl. 93 Pumpebr. Teglv. 93
Tank Tegl. 95
Tank Tegl. 71 Pumpebr. Teglv. 71
Tank Tegl. 77 Pumpebr. Teglv. 77
Tank Tegl. 83 Pumpebr. Teglv. 83

Anlæg 9: Kirkebakken

Tank Kirkebakken 57 Pumpebr. Kirkebakken 57 Pileanlæg Kirkebakken
Tank Kirkebakken 61 Pumpebr. Kirkebakken 61

Anlæg 10: Teglværksvej 23

Tank Teglværksvej 21 Pumpebr. Teglværksvej 21 Pileanlæg Teglværksvej 23
Tank Teglværksvej 23 Pumpebr. Teglværksvej 23
Tank Teglværksvej 24 Pumpebr. Teglværksvej 24
Tank Teglværksvej 29 Pumpebr. Teglværksvej 29

Anlæg 11: Teglværksvej 16

Tank Teglværksvej 16 Pumpebr. Teglværksvej 16 Pileanlæg Teglværksvej 16
Tank Teglværksvej 18 Pumpebr. Teglværksvej 18

Anlæg 12: Teglværksvej 8

Tank Teglværksvej 8 Pumpebr. Teglværksvej 8 Pileanlæg Teglværksvej 8
Tank Teglværksvej 12 Pumpebr. Teglværksvej 12

Opdateret 17/04/2016

Besøg  
030523