Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Spildevandsselskabet | BesøgsserviceBesøgsservice

Spildevandsselskabet modtager gerne besøg fra interessegrupper, skoler og lignende. Før man tager kontakt om et besøg, så bedes man gennemse selskabets websted her og webstedet med opsamlede erfaringer om etablering og drift af pileanlæg.

Besøg aftales ved kontakt til formanden eller direktøren.


Indhold af besøg

Et besøg hos Spildevandsselskabet vil som standard bestå i, at man får fremvist et pilerensningsanlæg efter standarddesign og et pilerensningsanlæg der også fungerer som læhegn. En eller flere repræsentanter for selskabet vil fortælle om anlæggene og hvordan de fungerer, samt om det frivillige arbejde der lå bag at etablere anlæggene og erfaringer med projektet som helhed. Varigheden er ca. 1 time.

For særligt interesserede kan fremvises flere anlæg og gås mere i dybden med detaljer i projektets realisering, bl.a. krav fra myndigheder og praktiske råd hvis man selv påtænker et tilsvarende projekt. Der kan evt. også indlægges besøg til et privatejet lidt ældre anlæg, der ligger i samme område.


Modtagne besøg

2015-01-02

Besøg af to repræsentanter fra et projekt for en gruppe huse omkring Marvede Kirke der påtænker at lave pileanlæg. De hørte om erfaringer og muligheden for at lave fælles drift.

Niels Kragholm og Kurt Ramskov Laursen tog imod.

2013-06-17

Besøg af to repræsentanter fra et projekt omkring Tingtved-Borup ved Holbæk, der indbefatter pilerensning, nedsivning og mini-kube-anlæg. Der blev primært videregivet erfaringer omkring selskabsform og det økonomiske.

Ole Nørrelund Hansen og Kurt Ramskov Laursen tog imod.

2013-05-03

Fremvisning af anlæg og information om projektet til en gruppe på ca. 15 kommunalpolitikere og -embedsmænd fra hele landet. Besøget var en del af programmet i KL's konference for teknik- og miljøområdet Politisk Forum 2013.

Niels Kragholm tog imod.

2012-10-07

Besøg af 2 elever og en lærer fra Flakkebjerg Efterskole, der så pileanlæg og hørte om projektet.

Niels Kragholm tog imod.

2012-09-30

Fremvisning af anlæg og information om projektet til ca. 100 personer der arbejder med bæredygtighed. Besøget var en del af den årlige ekskursion arrangeret af Agenda 21 og klimarådet i Næstved.

Christina Petersen, Rolf Scavenius Jensen og Finn Nielsen tog imod.

2012-09-28

Fremvisning af anlæg og videregivelse af erfaringer til ca. 15 personer fra Vålse, Nordfalster. Gruppen var i gang med det indledende arbejde til et pilerensningsprojekt i lokalområdet.

Christina Petersen og Ole Nørrelund Hansen tog imod.

2012-09-08

Fremvisning af anlæg og videregivelse af erfaringer til ca. 15 personer fra Vålse, Nordfalster. Gruppen var i gang med det indledende arbejde til et pilerensningsprojekt i lokalområdet. Besøget blev omtalt i Nordfalsters Avis d. 18/9-2013.

Christina Petersen og Kurt Ramskov Laursen tog imod.

2011-11-02

Erfaringsudveksling med en repræsentant fra pileprojekt omkring Tingtved-Borup ved Holbæk.

Hele gruppen af ildsjæle tog imod.

2011-06-26

Erfaringsudveksling med en repræsentant fra pileprojektet ved Arnøje på Stevns. Projektet var længere fremme end vores projekt (men blev siden udskudt pga kommunen tog lang tid om at give de nødvendige tilladelser).

Hele gruppen af ildsjæle tog imod.


Opdateret 13/04/2015

Besøg  
030523