Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Spildevandsselskabet Karrebækstorp og Klinteby ApSSpildevandsrensning med pileanlæg

Spildevandsselskabet Karrebækstorp og Klinteby ApS driver 12 pilerensningsanlæg i landdistriktet omkring landsbyerne Karrebækstorp og Klinteby beliggende 5 km vest for Karrebæksminde i Næstved Kommune. Pileanlæggene skal rense spildevandet fra 59 ejendomme (de sidste ejendomme forventes tilsluttet i 2015).

Etableringen af pileanlæggene blev støttet økonomisk af LAG-Næstved, hvis midler kommer fra Næstved Kommune og EU. Sidstnævnte midler administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Forarbejdet ved etableringen skete i foreningen Pilelauget omkring Karrebækstorp og Klinteby, men pileanlæggene og driften heraf overgik til Spildevandsselskabet da der viste sig mange fordele ved at ændre organisationen til et anpartsselskab.

Webstedet Pilerensning opsamler selskabets erfaringer med etablering og drift af pilerensning.


Information fra selskabet

Procedure ved pumpesvigt

Svigter spildevandspumpen på din ejendom eller ser du en pumpealarm lyse, så tag straks kontakt til en af de pumpeansvarlige for at få udbedret problemet:

  • Finn Nielsen, Teglværksvej 87.
    Tlf. 5577 1781. Mobil 4118 5870.
  • Jesper Lund Andersen, Teglværksvej 23.
    Tlf. 5544 3884. Mobil 5190 3884.
  • Ole N. Hansen, Strandbakken 84.
    Tlf. 5544 3366. Mobil 2010 9510.

Målinger fra pileanlæg og fællespumper

Tilsynsførende indtaster de månedlige målinger og observationer i piledata.dk. Det samme gøres hver gang der aflæses data og/eller ændres ved pileanlæg, planter eller pumper.

Kontakt direktøren for at få adgang til Piledata.dk.

Nyheder

Tanktømningsafgift i 2015

1. april 2016

Taksterne for tømning af bundfældningstank i 2016 er ifølge NK Spildevands hjemmeside 850,06 kr. inkl. moms. Det er uændret i forhold til 2014 og 2015, men en stigning i forhold til 2013 hvor taksten var 837,50 kr. inkl. moms. I 2012 var taksten 601,01 kr. inkl. moms.

Næstved Kommune har pålagt alle ejendomme med bundfældningstanke at være med i NK Forsynings tømningsordning, men samtidig også betinget at ordningen hviler i sig selv.


Klimaprisen 2013

1. juni 2013

Spildevandsselskabet modtager Agenda 21 og Klimarådets Klimapris for 2013 på 10.000 kr. Prisen blev overrakt ved selskabets fest for at fejre færdiggørelsen af etableringen.

Spildevandsselskabets formand Niels Kragholm (i midten) modtager prisen. Jakob Jespersen (til venstre), formand for Klimarådet og Agenda 21 og Allan Bruun (til højre) overrækker prisen.

Opdateret 17/04/2016

Besøg  
030523